Klikk på bildet for kontaktskjema


Bli fri – hypnoterapi disponerte frem til 1. mai 2023 
lokaler på Greverudsenteret.

I forbindelse med ombygging av Greverud legesenter
ble kontoret mitt gjort om til teknisk rom og jeg
flyttet virksomheten hjem.

Her har jeg innredet et terapirom og tar i mot klienter
personlig eller online. Dette har vært veldig vellykket,
og jeg fortsetter derfor virksomheten her.

Velkommen!


Bli fri – hypnoterapi
Chr. Krohgs vei 94, 1415 Oppegård
Tlf. 458 00 246
jegvil@blifri.no