Man kan se på vår kritiske sans som en slags “dørvakt” mellom vårt bevisste og ubevisste sinn. Dørvakten sørger for at det vi kan og vet blir beskyttet – ellers ville vi måtte vi lære alt på nytt hver eneste dag. Den vil ikke uten videre slippe til ny lærdom. Den har heller ingen formening om logikk eller hva som er sunt eller usunt. Vaner/uvaner som via gjentatte repetisjoner er blitt lagret i det ubevisste sinn blir værende der – godt beskyttet av dørvakta.

I våken og bevisst tilstand kan det være vanskelig og tidkrevende å slippe gjennom dørvakta, mens i hypnotisk tilstand er det atskillig enklere. Under hypnose tar dørvakta en «time out” , og da åpnes det opp for kontakt med det ubevisste sinn. Med ord og forslag – som er i tråd med ditt ønske og din motivasjon – kan tanke- og handlingsmønstre endres.  Søt- eller røyksuget blir f.eks. borte, du synes plutselig det er greit å holde tale, du er ikke lenger redd edderkopper osv.

Dersom hypnoterapeuten sier noe som strider mot dine moraler og/eller prinsipper, våkner dørvakta og lukker døra igjen med et smell.