Sveits inkluderer alternativ behandling i sitt helsetilbud

Homeopati, urtemedisin og akupunktur er blant behandlingsmetodene som nå er tilgjengelig på linje med skolemedisin, etter ønske fra befolkningen.

Sveitsiske styresmakter annonserte i 2016 at de vurderte å gi utvalgte behandlingsmetoder samme status og tilgjengelighet som konvensjonell medisin. Etter en prøveperiode og høring er det er det nå flere behandlingsmetoder, som tilhører kategorien alternativ og komplementær behandling, som får status på linje med konvensjonell medisin i Sveits.

Homeopati, holistisk medisin, urtemedisin, akupunktur og tradisjonell kinesisk medisin er nå tilgjengelig på nivå med skolemedisin, etter at den foreslåtte endring av lovverket er tatt til følge.

Ordningen etableres på bakgrunn av et ønske fra den sveitsiske befolkningen. En avstemning som ble gjort allerede i 2009 viste et klart flertall, da to tredeler av folket ga støtte til inkludering av alternativ behandling i helsetilbudet.

I perioden 2012-2017 har det pågått en prøveordning i, hvor man får dekket utgifter til de nevnte behandlingsmetodene på linje med annen medisinsk behandling. Et krav fra myndighetene var at det måtte fremlegges bevis for at de alternative behandlingsmetodene er egnet og er kostnadseffektive innen 2017. Dette er nå gjort og ordningen trer i kraft.

Obligatorisk forsikring

I Sveits er helsesystemet bygget opp på en annen måte enn Norge, ved at alle må ha en statlig obligatorisk helseforsikring. Ordningen innebærer refusjon av behandlingsutgifter i tilknytning til denne helseforsikringen.

I nyeste utgave av et informasjonshefte om helseforsikringen til befolkningen, fra sveitsiske Federal Department of Home Affairs (FDHA), kommer det fram at akupunktur, antroposofisk medisin, tradisjonell kinesisk medisin, klassisk homeopati og phytoterapi, dvs urtemedisin inngår. Behandlingen må administreres av lege med videreutdanning innen alternativ behandling.

Det er ikke første gang det skjer en endring av lovverket rundt alternativ behandling i Sveits. Allerede i 1999 ble det bestemt at fem behandlingsmetoder – homeopati, urtemedisin, nevral terapi, tradisjonell kinesisk medisin og antroposofisk medisin skulle inkluderes i helsetilbudet. Men dette vedtaket ble reversert i 2005, som en del av kutt i helsekostnader.

Alternativ behandling i Europa

Over hele Europa er det i dag rundt 300.000 utøvere av alternativ behandling og i tillegg 150.000 leger som praktiserer behandlingsmetoder som akupunktur, antroposofisk medisin, aromaterapi, ayurveda, urtemedisin, homeopati, kinesiologi, naturopati, massasje, soneterapi, shiatsu, tradisjonell kinesisk medisin mm.

Ved en konferanse, som ble avholdt i Europaparlamentet i 2012 i regi av Eurocam, sto verdien av alternativ behandling på agendaen. Eurocam er et nettverk av europeiske organisasjoner som representerer alternativ og komplementær behandling og medisin, bestående av pasienter, behandlere/terapeuter, helsepersonell, inkludert leger, veterinærer og andre. Eurocam har hovedkontor i Brussel.

Medlemmer av Europaparlamentet, helsearbeidere, pasienter, forskere og politikere møttes i Brussel på konferansen «EU CAM Conference – Complementary and Alternative Medicine – Innovation and Added Value for European Healthcare». Der var det både foredrag og debatt om nyskapende tenkning rundt alternativ behandling.

Arrangøren konkluderte med at det er grunn til å handle og skrev en oppfordring, Call of Action, adressert til Europakommisjonen, Europaparlamentet og EUs medlemsstater. Ett av punktene i oppfordringen var å legge til rette for å gjøre alternativ behandling like tilgjengelig for alle, og inkludere alternative behandlingsmetoder på alle områder av helsesystemet, som innen kronisk sykdom, eldreomsorg osv.

Ifølge Eurocam bruker mer enn 100 millioner europeiske innbyggere alternativ behandling for å ivareta egen helse, enten alene eller som tilleggsbehandling. Det har vist seg at alternativ og komplementær behandling hjelper samfunnsmessige og økonomiske helseutfordringer.

Alternativ behandling er ansett som trygt og effektivt av brukere, og forskning de senere år bekrefter effektivitet og sikkerhet. Det kan i tillegg være et verdifullt tillegg til konvensjonell medisin, ved å redusere forekomst av sykdom gjennom forebyggende tiltak, hjelp med utfall av behandling ved å fungere utfyllende. Dette kan resultere i færre sykehusinnleggelser, lavere kostnader til medisinske prosedyrer og legemidler.

Men først og fremst kan det resultere i bedre helse og bedre livskvalitet blant folk.