Røykfri for godt – Vitakoden

Alle vet at røyking er helseskadelig. Allikevel er det stadig flere som sliter med å stumpe sin siste sigarett.

Listen med helseskader man kan pådra seg er lang, men muligheten for å få lungesykdom, hjertesykdom og et forkoret liv – eller god kondis og pen hud er ikke alltid nok til å motivere en røyker til å slutte.

Mange føler seg maktesløse etter gjentatte forsøk. For noen få fungerer det med en sigarett ved spesielle anledninger, men erfaring tilsier at ferierøyking og festrøyking lett sklir over til daglig bruk.

Vi røyker mindre enn før, men andelen som røyker av og til, har ligget stabilt rundt 10 prosent siden 1998, ifølge Statistisk sentralbyrå, «Røykevaner, 2016».

I 2001 røykte én av tre daglig, i dag røyker én av ti daglig. Til sammenligning var det på 1970-tallet så mange som 42 prosent som røykte daglig. Til tross for positiv nedgang er det mange røykere som ønsker å slutte.

Røykfri på tre timer
Selv om man har vilje til å gi slipp på røykingen, så er det andre mekanismer som kontrollerer uvanen og avhengigheten. Viljestyrke er ikke nok. Men for dem som ønsker å slutte finnes det hjelp å få. På bare tre timer kan man bli kvitt uvanen.

Ronny Hansen, grunnlegger av metoden Vitakode. Foto: privat

– Det er enkelt å kutte røyken eller snusen for godt, påstår behandler, lærer og grunnlegger av Medicor, Ronny Hansen.
–Men det er ikke likegyldig hvordan det gjøres, legger han til.

Det har han selv erfart og gjennom en årrekke har han utviklet metoden ”VitaKode for Røykeslutt og Snuskutt”. Den har vist seg effektiv og hjulpet mange til et liv uten røyken.

Metoden er basert på mer enn 6000 en-til-en timer med behandling av røykere og snusere som, har bestemt seg for å slutte, og som har fått hjelp til å kvitte seg med uvanen for godt. Hans egen oppsummering viser en suksess rate på i overkant av 90 prosent.

Mental omprogrammering
Bak metoden VitaKode ligger det en forståelse av at det er den mentale avhengigheten og det ubevisste sinn man må jobbe med.

– Når man vil fjerne en uvane er det nærliggende å tro at det krever mye viljestyrke – «Hvis jeg hadde hatt mer viljestyrke ville jeg klart å slutte». Viljestyrke er en del av det bevisste sinn. En uvane som røyking  kontrolleres av det ubevisste sinn. Og det ubevisste er så mye sterkere enn ditt bevisste sinn.

–Det er årsaken til at du fortsetter å røyke eller snuse, til tross for at du ønsker din frihet. Og det er også årsaken til at viljestyrke i de fleste tilfeller er feil verktøy å bruke, for å fjerne denne meningsløse uvanen fra livet sitt, forklarer Ronny Hansen.

Metoden inneholder ulike tilnærminger som på en strukturert og systematisk måte endrer gammel programmering for å gjøre det enkelt å bli røyk- eller snusfri. I behandling inngår blant annet kognitive tilnærminger og hypnose.

 –Metoden har en usedvanlig høy suksessrate – rett og slett fordi den systematisk oppnår endringer i den delen av sinnet som styrer alle vaner og uvaner sier Hansen.

Behandlere som har lært seg metoden VitaKode, kan hjelpe dem som ønsker å slutte å røyke. De tre timene gjennomføres i løpet av en uke og hver behandling varer i en time.

Ikke bare er det usunt, men det har rett og slett blitt fullstendig upraktisk å røyke. Det er få steder det passer inn og omgivelsene reagerer med avsky på både røykelukt og sneiper. Fordelene er mange. Helsa blir bedre, luktesans og smakssans blir bedre.

– Røyking og snusing er en mental uvane. Joda, suget, abstinensene kan virke ganske så fysiske, men av og på bryteren finnes i det ubevisste sinnet. Metoden bygger på en systematisk endring av denne kontrollmekanismen. Og på siste timen av totalt 3 timer, skrur vi av røyke- eller snus bryteren – for godt, oppsummerer Ronny Hansen.