Hos meg får du ingen streng og kostbar diett som har kortvarig virkning. Spisevaner og holdning til mat endres – du får rett og slett ikke lyst på den den usunne maten eller den ekstra porsjonen, og føler ikke at du går glipp av noe. I tillegg spiser du riktig mengde mat i forhold til hva kroppen din trenger. Du lærer med andre ord å lytte til kroppen din og dens behov for mat. Denne metoden kan skape en varig vektreduksjon og varig endring av spisevaner.

 
Hvordan?

Med hypnoterapi får man underbevisstheten (der vanen ligger) til å samarbeide med det bevisste sinnet (der viljestyrke og motivasjon ligger), og da skjer endringene på en naturlig måte uten energikrevende kamp med viljestyrken.

Vaner

Til å begynne med er det en bevisst beslutning om å gjøre en bestemt ting, og når vi har gjort dem dem lenge nok, tror det ubevisste at vi vil ha vanen. Det spiller ingen rolle at denne vanen kan være usunn. Gjentagelsen over tid overbeviser det ubevisste sinn om at dette er noe du vil ha, og til slutt blir vanen lagret. Etter det gjør vi disse tingene på autopilot.

Hvordan kan vi forandre vaner til det bedre?

Når vi vil slutte med en uvane eller oppførsel, bruker vi logikken (det er usunt), rasjonaliseringsevnen (man kan bli syk/legge på seg) og viljestyrke (du VIL endre noe). Disse tingene ligger i den bevisste delen av sinnet, mens vanen ligger i det ubevisste, hvor det bevisste ikke har noen umiddelbar innflytelse. Så selv om vi bevisst ønsker å gjøre positive endringer, vil ikke underbevisstheten gi slipp på vanen. Det må overtales til å endre vanen til noe som er mer fordelaktig for oss. Det kan faktisk være en fordel, for tross alt er noen vaner avgjørende for vår overlevelse. Tenk deg om du plutselig mistet den lærte atferden eller vanen med å kjøre bil; det ville være farlig, ikke sant?

Hvordan hjelper hypnose?

Ved å bruke hypnose, kommuniserer vi direkte med denne kraftige ubevisste delen av sinnet. Hver vane – selv om den kanskje ikke er sunn – har en positiv intensjon. Å forsyne seg med vinen eller sukkerholdige maten på slutten av en tøff dag kan ha den positive hensikten at det er en velfortjent belønning. 

Hvis du ønsker å forandre en vane, er det klokt å engasjere begge deler av sinnet. Det bevisste sinnet brukes til sette målet ditt,  og å engasjere det ubevisste sinnet ved hjelp av hypnose er en måte å få begge til å arbeide for for samme suksessrike resultat!

Les mer om hypnoterapi og/eller EFT.

Les tilbakemeldinger fra fornøyde klienter.

Fremgangsmåte, tidsbruk og pris
  1. Vi har først en samtale der der vi snakker om spisevanene dine og du får en innledende hypnose-sesjon.
  2. Etter ca. en uke får du den første personlige tilpassede terapien.
  3. Etter ca. to uker snakker vi litt om erfaringer du har gjort siden sist, og du får den den andre personlige tilpassede terapien.

Gjentagelser er ofte nødvendig for å skape varig endring i vaner/uvaner. Mellom timene skal du derfor lytte til lydfil med opptak av terapien 3-4 ganger.

Bor du utenfor Nordre Follo er det mulig å gjennomføre terapien via Facetime eller Skype.

Pris pr. konsultasjon er kr 970,-.